ศูนย์รถพยาบาล A.S.C. 

"พร้อมช่วยชีวิตท่าน บริการด้วยน้ำใจ เรียกใช้ศูนย์ A.S.C."

                                     

              

 เป็นศูนย์บริการรถพยาบาลเอกชนจัดตั้งขึ้น   เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผู้ป่วยรับ-ส่ง ระหว่างบ้านหรือโรงพยาบาล หรือระหว่างโรงพยาบาลด้วยกัน   โดยเน้น "ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย" ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ.

ศูนย์รถพยาบาล A.S.C. มีรถพยาบาลซึ่งติดตั้งอุปกรณ์อันทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง   ในการดูแลเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยอาการหนักอื่นๆ   อย่างครบครัน   และยังมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เช่น พยาบาล, ผู้มีความรู้     ความชำนาญโดยเฉพาะประจำรถตลอดเวลา

บริการของศูนย์รถพยาบาล A.S.C.  

ประกอบด้วย                         

1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากบ้านไป โรงพยาบาล ทั้งของรัฐและเอกชน  

2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก ร.พ. กลับไปบ้าน    

3. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหนึ่ง ไปยัง อีกโรงพยาบาลหนึ่ง

โดยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในเขต กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

เราบริการท่านด้วยคุณภาพ และคุณธรรม ราคาถูก สะดวก รวดเร็ว

ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รถพยาบาล A.S.C. หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ :   ตลอด 24 ชั่วโมง  

โทร : 02 5190529   

หรือ : 02 9485397-8        

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ หรือปัญหาเรื่องสุขภาพ กรุณาสอบถามโดย E-mail ถึง Webmaster โดยตรง